Volontiranje

Koliko je neki čovjek vrijedan za svoju zajednicu ovisi, u prvom redu, o tome koliko su njegovi osjećaji, misli i djela usmjereni na unapređivanje života drugih ljudi… ALBERT EINSTEIN.

Prema istraživanju Nacionalne zaklade u Hrvatskoj volontira 5% građana, dok je Institut Ivo Pilar došao do brojke od 10.7%. Iza na prvi pogled solidnih podataka krije se surova realnost: većina građana koji volontiraju odvaže se na angažman samo nekoliko puta godišnje. Prosječni američki tinejdžer volontira 3,5 sata tjedno.

Ako se krene samo korak dalje, gotovo nevjerojatni podaci pokazuju da velik broj građana ne zna točnu definiciju volonterstva. Neki smatraju da se volonterima može smatrati civilne ročnike a postoji i veliko miješanje volonterskog rada (odnosi se na ugovor o radu bez plaće ali uz mirovinsko i zdravstveno davanje) i volontiranja. 

Sve su ove teme između ostalog problematizirane na okruglom stolu na temu «Volonterizam, zapošljavanje mladih i aktivno zbrinjavanje nezaposlenih» koji se 4. listopada održao u restoranu Gastro Globus u organizaciji Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce. Svi su se stručni sudionici, predstavnici nadležnih ministarstava, HZZ-a, tvrtki Moj posao, Posao.hr, Sunce osiguranje, zatim Volonterski centar Zagreb te nekoliko drugih javnih ustanova i udruga, složili da je volonterstvo potrebno kontinuirano promovirati, potičući razvoj pozitivnijeg stava javnosti. Također, iznesene su ideje da bi lakšem angažmanu volontera doprinijela i izrada baze ljudi koji su zainteresirani za dobrovoljni rad kao i baze tvrtki te institucija koje žele primiti volontere. Kako bi broj volontera rastao i približavao se zapadnim standardima, s usvajanjem pozitivnog gledanja na doprinos zajednici te društvene odgovornosti preporučuje se krenuti već od rane dječje dobi. Najpraktičniji poticaj na ovom području može se realizirati kroz razgovor o volonterstvu i pokretanju volonterskih akcija u redovnom školskom programu.

Volonterski se angažman preporuča svima, a posebice mladima i nezaposlenim osobama. Često kroz borbu za vlastitu egzistenciju, u periodu traženja posla, posustanemo ili se ne dosjetimo ovakvih načina koji nas mogu dovesti do zaposlenja. Naime, kroz osjećaj osobne koristi, korištenje osobnih kapaciteta i suradnju s drugim ljudima (posebice iz svoje struke) mogu se steći nova stručna znanja, ukloniti negativni aspekti nezaposlenosti poput osjećaja besperspektivnosti, vlastite nekompetencije i neuspjeha. Isto tako, mladi kroz volonterski rad mogu steći često presudno iskustvo koje može doprinijeti njihovom zapošljavanju, upoznati ljude iste profesije, stvoriti poslovne kontakte te steći važno profesionalno samopouzdanje.

S druge strane, mnoge zaposlene osobe, često i na visoko pozicioniranim mjestima, u jednom trenutku osjete zasićenje, nerijetko nas zahvati «burn out» uslijed stresa te osjetimo potrebu za još nečim što bi nas moglo odmoriti i ispuniti. U tome se posebno korisnim pokazao volonterski i uopće društveno koristan angažman. Takav angažman daje nam osjećaj smisla i ispunjenosti, jer smo dali doprinos pozitivnom razvoju i doprinos uvjerenjima za koja bi voljeli da su prisutnija.

U inozemstvu je uobičajeno da tvrtke potiču i omogućuju zaposlenicima sudjelovanje u društveno korisnim akcijama u toku radnog vremena, a također i besplatno «posuđuju» svoje zaposlenike udrugama. Osim zbog kvalitetnog imagea tvrtke, mnoge tvrtke to čine svjesne da će tako smanjiti sagorijevanje zaposlenika i zadržati dragocjene članove tima. Tako primjerice marketinške agencije bez naknade priređuju kampanje za promoviranje kvalitetnih obiteljskih odnosa. Još jedan od sjajnih načina spajanja dobrobiti volonterstva, društveno vrijednog angažmana sa kvalitetom i razvojem tvrtke jeste kroz volonterski rad provesti team building. Vaš tim može, primjerice, urediti, počistiti i okrečiti prostorije neke društveno vrijedne udruge ili susjedne škole!

Stoga, preporučamo svakome da pronađe svoje mjesto za volontiranje, financijsku potporu vrijednim projektima ili drugačiji doprinos razvoju ljudskih vrijednosti.

Volontirati možete i u Centru za edukaciju i savjetovanje Sunce gdje kroz volontiranje, uz osobno ispunjenje i osjećaj davanja, možete kao dio grupe volontera dobiti i mogućnost za razvoj, besplatne seminare kao i vrijedna stručna usavršavanja.

Centar „Sunce“ ima širok spektar djelovanja, kao i velik broj usluga koje nudi obiteljima, pojedincima i tvrtkama. Neki od programa u koje se mogu uključiti volonteri jesu: 
  • Sportska škola za djecu s teškoćama u razvoju (od 5 -14 godina) – „Moje pravo na igru i sport“ (Asistent u sportsko-rekereacijskim aktivnostima za dijete s teškoćama u razvoju) 
  • Pomoć u učenju i instrukcije za osnovnu i srednju školu (za djecu s poremećajem u ponašanju i djecu s teškoćama u razvoju, djecu iz socijalno ugroženih obitelji i ostalu djecu)
  • Klub za roditelje i djecu od 0-6 godina (psiho-motorički razvoj djeteta do šeste godine i poticanje roditelja na igru i druženje s djecom u prirodi). 
  • Praksa za humanistička zanimanja (psiholog, sociolog, soc. radnik i dr.)
  • Savjetovanje i psihoterpija za naše korisnike (posebice koji su upućeni preko Centra za socijalnu skrb, Školske medicine i drugih institucija, kao i osoba slabijeg imovinskog stanja)
  • Asistent voditeljima pojedinih projekata ("Poticajna obitelj", "Nasilje nije ljubav", "Moje pravo na igru i sport", "Reci! Dijalog danas za bolje sutra", "Pomoć u učenju" i druge.)
  • Administrator, web dizajner, vođenje medijske kampanje, vođenje socijalnih mreža i dr.


Ukoliko ste zainteresirani za volontiranje u Centru "Sunce", pošaljite nam svoj Životopis i Motivacijsko pismo u kojem navodite za koju volontersku poziciju ste zainteresirani na info@ti-si-sunce.hr.

Prijavljeni volonteri bit će uključeni u selekcijski postupak koji uključuje:
- ispunjavanje upitnika s Vašim osnovnim podacima (ime i prezime, datum rođenja, adresa i sl.)
- intervju (razgovor o Vašim i našim očekivanjima, što Vas interesira, o volonterskoj poziciji za koju ste zainteresirani)
- provjeru motivacije za volontiranje

Volonterski angažman obnavlja se godišnje.