Vijesti
OPIS AKTIVNOSTI   GRUPNE AKTIVNOSTI:1.) PRILAGOĐENA SPORTSKA ŠKOLA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, U DVORANI (Albaharijeva 2) od 4-11 godina – mlađa grupa (ponedjeljkom od 18:00 i četvrtkom od 17:00 sati) od 12-19 godina – starija grupa (ponedjeljkom od 19:00 i četvrtkom od 18:00 sati) 2.) SPORTSKA ŠKOLA U BAZENU neplivači – subotom od 15:00 sati, na bazenu Mladost plivači – srijedom od 17:00 sati na bazenu Svetice 3.) MINI NOGOMET - treninzi s naglaskom na elementima nogometne igre, prilagođeno djeci s teškoćama u razvoju, od 12 godina (kad skupimo grupu od 10 djece krećemo s treninzima, mjesto i vrijeme ćemo definirati naknadno) 4.) MINI RUKOMET – treninzi s naglaskom na elementima rukometne igre, prilagođeno djeci s teškoćama u razvoju, od 12 godina (kad skupimo grupu od 10 djece krećemo s treninzima, mjesto i vrijeme ćemo definirati naknadno)   INDIVIDUALNE AKTIVNOSTI: 1.) LOGOPEDSKO-SPORTSKE RADIONICE - Razvoj komunikacijskih i govorno-jezičnih vještina kroz igru i vježbanje  (individualni rad ili rad u manjim grupama ovisno o teškoćama). Moguća je i klasična logoterapija ovisno o potrebama djeteta i dijagnozi te rad s djecom urednog razvoja.2.) POMOĆ U UČENJU - usluga individualnog učenja i pomaganja oko svladavanja školskog gradiva. Moguć svakodnevni rad kod kuće s djetetom na nekoliko sati dnevno.3.) KINEZITERAPIJA - predstavlja jednu od metoda koje koriste pokret (kretanje i tjelesno vježbanje) u svrhu prevencije tj. očuvanja i unaprjeđenja zdravlja i razvoja, održavanja i unaprjeđenja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti organizma te korekcije posture tijela/držanja, povreda i određenih deformiteta lokomotornog aparata.4.) INDIVIDUALNI TRENINZI U DVORANI I PRIRODI I U PARKOVIMA – sportsko-rekreacijski treninzi s djetetom (prema dogovoru i interesu djeteta naglasak na treninzima može biti na pojedinom sportu, kondiciji, igri ili druženju, može se uključiti i čitava obitelj).5.)TRENINZI U BAZENU – učenje plivanja, a od ožujka/travnja moguć rad i prema Halliwick terapiji     Prijave preko E-maila: info@ti-si-sunce.hr
Zahvaljujemo svim donatorima koji su i ove godine podržali našu aktivnost „Zlatna kartica za udomljenu djecu“ te su tijekom zimskih školskih praznika uljepšali dane i razveselili udomljenu djecu i njihove udomiteljske obitelji sa besplatnim ulaznicama za bazene, klizanje, utakmicu KHL Medvešćak i posjet Salaj Landu. Posebna zahvala: Klizalištu Ledeni park Zagreb, Termama Tuhelj, Termama Jezerčica, Krapinskim toplicama Aqua Vivae, Salaj Landu i KHL Medvešćaku. Hvala Vam na podršci našem radu u organiziranju različitih aktivnosti udomiteljskim obiteljima i udomljenoj djeci.      
Edukacija će se održati 20.12.2018. od 15:30 sati u Albaharijevoj 2, Mjesni odbor Knežija (Galerija) Na edukaciji ćete saznati o: Stjecanju i zaštiti posjeda Oblicima prava vlasništva   Edukaciju će voditi: Daniel Brkan, dipl.iur Prijave su obavezne: MOB: 092 1710140 MAIL: INFO@TI-SI-SUNCE.HR   Predavanje je besplatno jer je financirano od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.