Cjenik usluga Centra

Udruga ne obavlja gospodarsku djelatnost već se isključivo financira putem donacija, dobrovoljnih priloga i darova.