Ivana Rajić - Stojanović

Ivana Rajić - Stojanović

Ivana Rajić - Stojanović završila je 2009. godine sveučilišni diplomski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Relevantno radno iskustvo obuhvaća grupni i individualni psiho-socijalni rad u slijedećim područjima: prevencija poremećaja u ponašanju putem individualnog i grupnog rada, svladavanje teškoća u učenju, savjetovanje u području upravljanja karijerom.

 Dodatna radna i interesna područja se odnose na upravljanje životnim promjenama i unapređenje kvalitete života s naglaskom na rad na poteškoćama u području poremećaja raspoloženja, sniženog samopouzdanja i prilagodbe na životne promjene.

 2011. godine je završila jednogodišnje stručno usavršavanje u području upravljanja ljudskim potencijalom. Od 2011. godine je u edukaciji iz kognitivno-bihevioralne psihoterapije. Član je Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog udruženja za bihevioralno- kognitivne terapije.

 U 2011. godini radila kao vanjski suradnik Centra za djecu, mlade i obitelj Velike Gorice kao autor i voditelj edukativno-razvojnog programa za učenike osnovne škole. Od 2012. godine je vanjski suradnik Središnjeg ureda za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu kao autor i kovoditelj treninga za razvoj karijere.

 

Od svibnja 2012. godine je vanjska suradnica savjetovališta Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce, a od 2013. godine je koautor i kovoditelj grupe podrške za roditelje djece s poremećajem iz autističnog spektra.