Božica Križanić

Božica Križanić

Božica Križanić. Voditeljica programa „Moje pravo na igru i sport“ –sportsko-edukativni program za djecu s teškoćama u razvoju, koji je pokrenula zajedno sa Lucijom Veličan od siječnja 2012 godine, uz potporu stručnog tima u Suncu.  Diplomirala je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, usmjerenje kondicijska priprema sportaša. Volontiranjem u  Udrugama,  „Majka za dijete“ i „Centru za edukaciju i savjetovanje Sunce“ stekla je  iskustvo u kreiranju i vođenju sportsko-rekreativnih i razvojnih sadržaja za djecu s teškoćama u razvoju, te godinu dana u kreiranju i vođenju fitnessa za mame i bebe (0-3 godine)  u Udruzi Labirint „Mala  sova“. Radom u wellness centru „SRC Jarun“ stekla je iskustvo u vođenju grupnih i individualnih sportsko-rekreativnih treninga za djecu i odrasle. Konstantno polazi različite edukacije i predavanja s područja kineziologije, te kineziterapijskog i psihološkog pristupa djeci i djeci s teškoćama u razvoju, kao i kondicijske pripreme djece, rekreativaca  i vrhunskih sportaša. Osobno je motivirana za razvoj wellnessa na radnome mjestu, odnosno u uredu, što je ujedno bila  tema njenog diplomskog rada.

U Centru Sunce, također nudi mogućnosti individualnog kondicijskog treninga i treninga u manjim grupama za djecu i odrasle, kao i za djecu s teškoćama u razvoju, usmjerava se na kreiranje ciljeva treninga prema potrebama i željama klijenata. Kondicijski treninzi osim vježbanja i kretanja uključuju i konstruktivne promjene životnih navika:  u prehrani, prihvaćanje aktivnog stila života, kretanje u prirodi, odnosno na svježem zraku, smanjenje stresa , dovoljno sna i drugih komponenata koje pozitivno utječu na psiho-fizičko zdravlje čovjeka.

Majka je dvanaestogodišnjeg dječaka punog energije, uz kojega je stekla najviše prakse i iskustva  u osmišljavanju slobodnog vremena i  kreiranju razvojno-rekreativnih programa koji su dovoljno poticajni i primjereni dobi i sposobnostima djeteta od 0-7 godina. Godinu dana živjela je u Švedskoj i imala priliku pratiti stil života nordijskih državljana, koji mnogo više pažnje polažu zdravlju i poticajno-razvojnim i rekreativnim programima vlastite djece, ali i odraslih. Cilj joj je prenijeti barem dio  zdrave kulture življenja i brige za djecu norveških zemalja, u sustav hrvatskog društva, kao i educirati građane i djecu o tome, kako sami mogu najviše učiniti za vlastito zdravlje.