Suradnici
Rodjen je u Zagebu 1978, i isao u OS "Kralj Tomislav: i "Julije Klovic" u kojoj je ucio latinski i grcki jezik. Nakon osnovnog obrazovanja, maturirao je na IX. gimnaziji u Zagrebu. 2012. godine diplomirao je pod A sociologiju, a pod B kroatologiju. Ivan se volonterski pridruzio "Suncu" krajem 2012. godine kada je projekt koji je napisao dobio sufinanciranje od jednog Gradskog ureda. Od srpnja 2014. do kraja 2015. radio je u "Suncu" na pola radnog vremena na radnim mjestima Voditelja projekata i paralelno Voditelja financija. Takodjer je bio i osobni asistent Marie Tomic Preiner tijekom 2014. Nakon izuzetno uspjesne suradnje od 2012. do 2015. treci njegov projekt koji je provodio samostalno kroz jedan nacionalni program, zavrsio je 31.12. 2015. Trenutno je angaziran oko borbe za zastitu zelenih povrsina i pruzanja informacija gradjanima o aktivnostima koje se dogadjaju u nekim Gradskim uredima. Samostalno se bavi proizvodnjom vizualnog i glazbenog sadrzaja, cesto je na terenu i trudi se ukljuciti u sto vise svrhovitih aktivnosti na Tresnjevci
Ivana Rajić - Stojanović završila je 2009. godine sveučilišni diplomski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Relevantno radno iskustvo obuhvaća grupni i individualni psiho-socijalni rad u slijedećim područjima: prevencija poremećaja u ponašanju putem individualnog i grupnog rada, svladavanje teškoća u učenju, savjetovanje u području upravljanja karijerom.  Dodatna radna i interesna područja se odnose na upravljanje životnim promjenama i unapređenje kvalitete života s naglaskom na rad na poteškoćama u području poremećaja raspoloženja, sniženog samopouzdanja i prilagodbe na životne promjene.  2011. godine je završila jednogodišnje stručno usavršavanje u području upravljanja ljudskim potencijalom. Od 2011. godine je u edukaciji iz kognitivno-bihevioralne psihoterapije. Član je Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog udruženja za bihevioralno- kognitivne terapije.  U 2011. godini radila kao vanjski suradnik Centra za djecu, mlade i obitelj Velike Gorice kao autor i voditelj edukativno-razvojnog programa za učenike osnovne škole. Od 2012. godine je vanjski suradnik Središnjeg ureda za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu kao autor i kovoditelj treninga za razvoj karijere.   Od svibnja 2012. godine je vanjska suradnica savjetovališta Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce, a od 2013. godine je koautor i kovoditelj grupe podrške za roditelje djece s poremećajem iz autističnog spektra.
Božica Križanić. Voditeljica projekta „Moje pravo na igru i sport“ –sportsko-edukativni program za djecu s teškoćama u razvoju, koji je pokrenula zajedno sa Lucijom Veličan od siječnja 2012 godine, uz potporu stručnog tima u Suncu.  Diplomirala je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, usmjerenje kondicijska priprema sportaša. Volontiranjem u  Udrugama,  „Majka za dijete“ i „Centru za edukaciju i savjetovanje Sunce“ stekla je  iskustvo u kreiranju i vođenju sportsko-rekreativnih i razvojnih sadržaja za djecu s teškoćama u razvoju, te godinu dana u kreiranju i vođenju fitnessa za mame i bebe (0-3 godine)  u Udruzi Labirint „Mala  sova“. Radom u wellness centru „SRC Jarun“ stekla je iskustvo u vođenju grupnih i individualnih sportsko-rekreativnih treninga za djecu i odrasle. Konstantno polazi različite edukacije i predavanja s područja kineziologije, te kineziterapijskog i psihološkog pristupa djeci i djeci s teškoćama u razvoju, kao i kondicijske pripreme djece, rekreativaca  i vrhunskih sportaša. Osobno je motivirana za razvoj wellnessa na radnome mjestu, odnosno u uredu, što je ujedno bila  tema njenog diplomskog rada. U Centru Sunce, također nudi mogućnosti individualnog kondicijskog treninga i treninga u manjim grupama za djecu i odrasle, kao i za djecu s teškoćama u razvoju, usmjerava se na kreiranje ciljeva treninga prema potrebama i željama klijenata. Kondicijski treninzi osim vježbanja i kretanja uključuju i konstruktivne promjene životnih navika:  u prehrani, prihvaćanje aktivnog stila života, kretanje u prirodi, odnosno na svježem zraku, smanjenje stresa , dovoljno sna i drugih komponenata koje pozitivno utječu na psiho-fizičko zdravlje čovjeka. Majka je sedmogodišnjeg dječaka punog energije, uz kojega je stekla najviše prakse i iskustva  u osmišljavanju slobodnog vremena i  kreiranju razvojno-rekreativnih programa koji su dovoljno poticajni i primjereni dobi i sposobnostima djeteta od 0-7 godina. Godinu dana živjela je u Švedskoj i imala priliku pratiti stil života nordijskih državljana, koji mnogo više pažnje polažu zdravlju i poticajno-razvojnim i rekreativnim programima vlastite djece, ali i odraslih. Cilj joj je prenijeti barem dio  zdrave kulture življenja i brige za djecu norveških zemalja, u sustav hrvatskog društva, kao i educirati građane i djecu o tome, kako sami mogu najviše učiniti za vlastito zdravlje.