Ivana Rajić - Stojanović završila je 2009. godine sveučilišni diplomski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Relevantno radno iskustvo obuhvaća grupni i individualni psiho-socijalni rad u slijedećim područjima: prevencija poremećaja u ponašanju putem individualnog i grupnog rada, svladavanje teškoća u učenju, savjetovanje u području upravljanja karijerom.  Dodatna radna i interesna područja se odnose na upravljanje životnim promjenama i unapređenje kvalitete života s naglaskom na rad na poteškoćama u području poremećaja raspoloženja, sniženog samopouzdanja i prilagodbe na životne promjene.  2011. godine je završila jednogodišnje stručno usavršavanje u području upravljanja ljudskim potencijalom. Od 2011. godine je u edukaciji iz kognitivno-bihevioralne psihoterapije. Član je Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog udruženja za bihevioralno- kognitivne terapije.  U 2011. godini radila kao vanjski suradnik Centra za djecu, mlade i obitelj Velike Gorice kao autor i voditelj edukativno-razvojnog programa za učenike osnovne škole. Od 2012. godine je vanjski suradnik Središnjeg ureda za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu kao autor i kovoditelj treninga za razvoj karijere.   Od svibnja 2012. godine je vanjska suradnica savjetovališta Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce, a od 2013. godine je koautor i kovoditelj grupe podrške za roditelje djece s poremećajem iz autističnog spektra.
Božica Križanić. Voditeljica programa „Moje pravo na igru i sport“ –sportsko-edukativni program za djecu s teškoćama u razvoju, koji je pokrenula zajedno sa Lucijom Veličan od siječnja 2012 godine, uz potporu stručnog tima u Suncu.  Diplomirala je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, usmjerenje kondicijska priprema sportaša. Volontiranjem u  Udrugama,  „Majka za dijete“ i „Centru za edukaciju i savjetovanje Sunce“ stekla je  iskustvo u kreiranju i vođenju sportsko-rekreativnih i razvojnih sadržaja za djecu s teškoćama u razvoju, te godinu dana u kreiranju i vođenju fitnessa za mame i bebe (0-3 godine)  u Udruzi Labirint „Mala  sova“. Radom u wellness centru „SRC Jarun“ stekla je iskustvo u vođenju grupnih i individualnih sportsko-rekreativnih treninga za djecu i odrasle. Konstantno polazi različite edukacije i predavanja s područja kineziologije, te kineziterapijskog i psihološkog pristupa djeci i djeci s teškoćama u razvoju, kao i kondicijske pripreme djece, rekreativaca  i vrhunskih sportaša. Osobno je motivirana za razvoj wellnessa na radnome mjestu, odnosno u uredu, što je ujedno bila  tema njenog diplomskog rada. U Centru Sunce, također nudi mogućnosti individualnog kondicijskog treninga i treninga u manjim grupama za djecu i odrasle, kao i za djecu s teškoćama u razvoju, usmjerava se na kreiranje ciljeva treninga prema potrebama i željama klijenata. Kondicijski treninzi osim vježbanja i kretanja uključuju i konstruktivne promjene životnih navika:  u prehrani, prihvaćanje aktivnog stila života, kretanje u prirodi, odnosno na svježem zraku, smanjenje stresa , dovoljno sna i drugih komponenata koje pozitivno utječu na psiho-fizičko zdravlje čovjeka. Majka je dvanaestogodišnjeg dječaka punog energije, uz kojega je stekla najviše prakse i iskustva  u osmišljavanju slobodnog vremena i  kreiranju razvojno-rekreativnih programa koji su dovoljno poticajni i primjereni dobi i sposobnostima djeteta od 0-7 godina. Godinu dana živjela je u Švedskoj i imala priliku pratiti stil života nordijskih državljana, koji mnogo više pažnje polažu zdravlju i poticajno-razvojnim i rekreativnim programima vlastite djece, ali i odraslih. Cilj joj je prenijeti barem dio  zdrave kulture življenja i brige za djecu norveških zemalja, u sustav hrvatskog društva, kao i educirati građane i djecu o tome, kako sami mogu najviše učiniti za vlastito zdravlje.
Lucija Veličan, stručna suradnica Centra za edukaciju i savjetovanje „Sunce“, u Centar dolazi krajem 2011. godine kao volonter, no nedugo zatim inicira stvaranje sportsko-edukacijskoga projekta „Moje pravo na igru i sport“, čiji je i danas voditelj. Apsolventica je psihologije na Hrvatskim studijima te terapeut Halliwick terapijskoga plivanja čiju je edukaciju prošla u inozemstvu. Sudjelovala je na brojnim domaćim i inozemnim predavanjima i edukacijama iz područja senzorne integracije i psihosocijalnoga razvoja djece s teškoćama u razvoju te se kontinuirano obrazuje u spomenutim područjima.  Od 2008. godine radila je kao osobni asistent djeci s teškoćama u razvoju, potom kao trener skokova u vodu (u Klubu za skokove u vodu  „Dive“) te organizirala i vodila sportske i edukativne sadržaje za djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi.  Osima navedenoga, kontinuirano se usavršava u području razvoja i upravljanja kako regionalnih, tako i međunarodnih te EU projekata neprofitnih organizacija. Svoj profesionalni razvoj usmjerila je i u područje upravljanja ljudskim resursima, regrutacije i selekcije zaposlenika.