Nasilje nije ljubav

 

„Nasilje nije ljubav“

 

 

  Opis problema

Postojanje problema utvrdili smo uvidom u relevantna istraživanja i kroz naš dugogodišnji rad s djecom i mladima. Naime istraživanje koje je provelo Društvo za psihološku pomoć 2011. godine pokazalo je da:

Pokazalo se da je 93,5% mladih počinilo, a 87% doživjelo nasilje u vezi u prethodnih 6 mjeseci. Najviše ih je počinilo psihičko (93,2%), zatim fizičko (51,3%), a najmanje seksualno nasilje (25%). Upravo ovi podaci potaknuli su nas da pokrenemo ovaj projekt kako bismo utjecali da se ovaj broj smanji.

Mnoga istraživanja i statistike pokazuju da su većinom žrtve nasilja žene/djevojke, a zlostavljači muškarci/mladići (od 80 - 90% počinitelja nasilja su muškarci). Iz ovog podatka došli smo do zaključka da je neophodno raditi na podučavanju kako na adekvatan način ispoljiti ljutnju posebice kod mladića koji pokazuju određene poremećaje u ponašanju. Uz navedeno paralelno s radionicama upravljanja ljutnjom za mladiće, utvrdili smo da je nužno za djevojke organizirati tečajeve samoobrane.

U Republici Hrvatskoj vlada kroničan nedostatak istraživanja pa tako i istraživanja o nasilju u adolescentskim vezama, no ono što postoji su podaci iz nekih drugih istraživanja adolescentske populacije koja su se u nekom segmentu dotakla ovog problema. Podaci pokazuju kako je 4% djevojaka i 1,2% mladića doživjelo prisilne seksualne kontakte (Mamula, 2004.), a među mladima su najčešće prisile na stupanje u seksualan odnos protiv volje druge osobe gdje su mladići ti koji češće nagovaraju i vrše pritisak. U suočavanju s problemom nasilja i njegovoj prevenciji od izuzetne je važnosti pozabaviti se mitovima o nasilju, tj. najčešćim predrasudama prisutnim u društvu. (Hodžić, Bijelić, 2003.). Upravo iz navedenog smatramo da je neophodno pružiti psihosocijalnu pomoć i podršku mladim žrtvama nasilja u vezi, bilo direktnim putem ili indirektnim (putem internet stranice). Također smo utvrdili da se kroz dosadašnje medijske kampanje koje su se odnosile na nasilje više bavilo nasiljem nad ženama općenito, dok se o nasilju u vezama mladih vrlo malo govori. Zato ćemo u ovom projektu pokrenuti medijsku kampanju koja će biti usmjerena upravo na tematiku nasilja u vezama mladih.

Kroz rad našeg Savjetovališta za mlade uvidjeli smo da je dio njih bio izložen nekom obliku nasilja kao i da razvijaju neke oblike devijantnog ponašanja koje ih mogu pretvoriti bilo u žrtve ili zlostavljače. Zato smo odlučili da dosadašnje aktivnosti naše udruge proširimo aktivnostima vezanim uz prevenciju nasilja u vezama mladih.

 

 Svrha projekta

Bolje razumjevanje potreba i problema mladih vezano za pitanja nasilja u adolescentskim vezama i na uspostavljanje mehanizama za preventivno djelovanje u cilju sprječavanja nasilja u tim vezama. 

 

Ciljevi

Razviti i provoditi programe primarne prevencije nasilja u partnerskim vezama u populaciji  mladih osoba na području Grada Zagreba.

Cilj projekta je da provedbom niza aktivnosti za mlade preveniramo pojavu nasilja u  ljubavnim vezama mladih. Želimo omogućiti jednaku priliku svim mladima na dostupnost informacija, edukacija i psiho-socijalnih radionica, kao i drugih aktivnosti u svrhu jačanja osobnog integriteta mladih generacija te kako se nenasilno izboriti za svoje potrebe i svoju budućnost, uz to poštujući slobodu i integritet svake druge osobe.

 

Popis aktivnosti projekta

-          Radionice na različite teme

-          Okrugli stol: „Uloga stručnjaka u prevenciji nasilja u vezama mladih"

-          Izrada brošure „Što je, a što nije ljubav“, možete je pogledati OVDJE

-          Tečaj samobrane

-          Savjetovanja za mlade

 


Projekt "Nasilje nije ljubav" je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, za period od prosinca 2013. do 31.srpnja.2014 godine. Nastavak projekta slijedi od kolovoza 2014 do srpnja 2015 godine, a financirat će ga Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta. 


    

Pročitajte o programskim aktivnositma