Moje pravo na igru i sport

MOJE PRAVO NA IGRU I SPORT


  

Kako u Hrvatskoj postoji samo univerzalna sportska škola za „zdravu djecu“, a ne i za djecu s teškoćama u razvoju, rodila se ideja kod volontera  u Centru za edukaciju i savjetovanje „Sunce“ te je početkom 2012. godine pokrenut humanitarni projekt,  odnosno sportsko-rekreacijsko-edukativni program za djecu s teškoćama u razvoju „Moje pravo na igru i sport“ u partnerstvu sa Klubom za skokove u vodu "DIVE". Projekt je namijenjen djeci s teškoćama u razvoju od 5-14 godina starosti i njihove roditelje, a pokrenuo ga je Centar „Sunce“ u suradnji sa sportskim klubom za skokove u vodu „Dive“. Projekt se sastoji od pet dijelova:

Program je financiran od strane različitih tvrtki, zaklada i drugih donatora:

2013. - Zaklada Zamah i Hrvatski zavod za zapošljavanje (mjere za zapošljavanje)
2014. - Grad Zagreb  - Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
2015/16. - Ministarstvo zdravlja
2016. - Grad Zagreb  - Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
2017. Grad Zagreb  - Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
2017/18. - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu   politiku
2018/19. - Zaklada "Hrvatska za djecu" (sufinanciranje)

Popis tvrtki koje su financirale natjecanja od 2013. godine do danas nalazi se u nastavku teksta.


                    GRUPNE AKTIVNOSTI:Treninzi u dvorani, u periodu od rujna 2019. do kolovoza 2020. održavaju se u Albaharijevoj 2 i to:

 • utorkom od 17 -18 sati, mlađa grupa – Albaharijeva 2, dvorana 

 • utorkom od 18 - 19 sati, starija grupa – Albaharijeva 2, dvorana 

 • četvrtkom od 17 -18 sati, mlađa grupa – Albaharijeva 2, dvorana 

 • četvrtkom od 18 - 19, starija grupa – Albaharijeva 2, dvorana 


Škola rukometa - treninzi se održavaju u OŠ Ljubljanica:
 • ponedjeljkom od 17-18 sati - dob od 12 godina do 20 godina

Treninzi na bazenu održavaju se:

 • subotom od 15 - 16 sati, nepivači - bazen Mladost (kod SD Stjepan Radić)


_______________________________

Od studenog/prosinca 2019. godine možete se prijaviti i na individualne aktivnosti uz plaćanje:

INDIVIDUALNE AKTIVNOSTI:

 

 1. LOGOPEDSKO-SPORTSKE RADIONICE - Razvoj komunikacijskih i govorno-jezičnih vještina kroz igru i vježbanje  (individualni rad ili rad u manjim grupama ovisno o teškoćama). Moguća je i klasična logoterapija ovisno o potrebama djeteta i dijagnozi te rad s djecom urednog razvoja.
 2.  POKRETOM DO ZDRAVLJA/KINEZITERAPIJA - predstavlja jednu od metoda koje koriste pokret (kretanje i tjelesno vježbanje) u svrhu prevencije tj. očuvanja i unaprjeđenja zdravlja i razvoja, održavanja i unaprjeđenja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti organizma te korekcije posture tijela/držanja, povreda i određenih deformiteta lokomotornog aparata.
 3. INDIVIDUALNI TRENINZI U DVORANI I PRIRODI I U PARKOVIMA – sportsko-rekreacijski treninzi s djetetom (prema dogovoru i interesu djeteta naglasak na treninzima može biti na pojedinom sportu, kondiciji, igri ili druženju, može se uključiti i čitava obitelj).
 4. TRENINZI U BAZENU – učenje plivanja

Opis aktivnosti: 

a.) Obuka neplivača i skokovi u vodu na bazenu

 

b.) Sportske aktivnosti u dvorani i u prirodi

 
 

c.)  Tribine, radionice i grupe podrške za roditelje

 

 d.) Edukacija i praksa za volontere-asistente na sportskim i kreativnim aktivnostima. 

 e.) Sportsko natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju „Naše pravo na sport“, jednom godišnje u Zagrebu, prvo natjecanje je organizirano 2013. godine (pod pokroviteljstvom Zaklade zamah i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva). 

2014. godine 2. sportsko natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju provodimo u partnerstvu sa web portalom Rekreacija.hr u sklopu Move week-a 2014. Održat će se 27. i 28. rujna 2014. godine u bazenu „Utrine“ i u dvorani. Move week je je najveća europska kampanja promocije tjelesne aktivnosti  čija je vizija postići 100 milijuna više tjelesno aktivnih građana u Europi  do 2020. god.  Središnji  je događaj NowWeMove kampanje koji promovira sport i tjelesnu aktivnost s naglaskom na dobrobiti tjelesnog vježbanja. Održava se svake godine prvog tjedna u listopadu. Više informacija na: http://moveweek.rekreacija.hr/vijesti/nowwemove-kampanja-u-hrvatskoj

  
 Osim toga djeca s našeg programa imaju priliku gostovati i  na drugim natjecanjima (npr, na Riječkim sportskim igrama za djecu s tečkoćama u razvoju, na kojima smo bili tri godine zaredom, 2013., 2014. i 2015. ).


Projekt je osmišljen kao besplatan za korisnike programa čime bi bio dostupan djeci i roditeljima svih socio-ekonomskih grupa. Uključuje stručnjake različitih struka - kineziologe, kineziterapeute, fizikalne i radne terapeute, dipl. socijalne pedagoge - defektologe, psihologe, socijalne radnike, učitelje, odgajatelje i druge.

 

Svrha projekta je omogućiti djeci s teškoćama u razvoju jednaku priliku za razvoj vlastitih psiho-fizičkih i razvojno-kreativnih potencijala kao i ostaloj djeci, no koja im je često uskraćena ili nedostupna. Želimo im pružiti priliku da rastu i razvijaju se kroz igru, sport i kreativno-razvojne programe koji će im omogućiti da se izraze kao cjelovite osobe, da se igraju, razvijaju i uživaju bezbrižno djetinjstvo. Naglasak u našim programima je na igri i druženju s vršnjacima i s asistentima-mentorima (volonterima) koji su pozitivni, podržavajući, strpljivi i prihvaćajući kako bismo kod djece stvorili osjećaj pripadanja grupi, ali i istaknuli vrijednost svakog djeteta ponaosob. Kroz igru i druženje postižemo trenažne učinke koji su predviđeni planom i programom za djecu s teškoćama u razvoju.

 

„Premala zastupljenost motoričkih aktivnosti ili njihovo potpuno odsustvo u odgoju i obrazovanju djece tijekom odrastanja ne može se u kasnijim razvojnim razdobljima nadoknaditi. Utjecaj motoričkih stimulusa na dijete tijekom rasta i sazrijevanja postepeno slabi. Nedovoljan broj motoričkih iskustava i prilika za sudjelovanje u motoričkim aktivnostima može usporiti kako motorički tako i intelektualni razvoj djeteta“ (Kelly 1985, Humphrey 1991).


U dobi od 5-10 godina (Univerzalna sportska škola) djeca usavršavaju i korigiraju (po potrebi) biotička motorička znanja (to su osnovna znanja potrebna za dobro funkcioniranje u životu, hodanje, trčanje, puzanje, penjanje, provlačenje, kotrljanja i kolutanja, visovi i upori, preskoci i saskoci i dr), ojačaju bazične sposobnosti (snagu, brzinu, izdržljivost, koordinaciju, fleksibilnost, agilnost i dr.), te nauče osnovne elemente iz nekoliko različitih sportova.

U dobi od 10-14 godina (Specijalizirana Sporstka škola) djeca se više usmjeravaju u onaj sport za koji pokazuju najviše interesa, ali još uvijek se treba jačati bazične motoričke sposobnosti tj. ojačati čitavo tijelo za buduće napore (kondicijska priprema). Gdje se nakon 14-te godine dijete usmjerava u jedan sport u kojem kreće uska specijalizacija (bilo za vrhunski sport, bilo za rekreativno bavljenje onim sportom u kojem dijete najviše uživa). Ove postavke sportske škole pokazale su se u svijetu kao najbolji program i koncept  za stvaranje vrhunskih sportaša, ali i za stvaranje aktivnih rekreativca za čitav život, jer se on ponajprije bazira na građenju zdravog, svestranog organizma sportaša/rekreativca spremnog na specijalizaciju nakon 14-te godine i dugovječan ostanak u vrhunskom sportu ili nastavak treniranja u amaterskom i rekreacijskom obliku. Prerana uska specijalizacija često rezultira sa sagorijevanjem sportaša u dobi od 16, 17 godina, dovodi do niza ozljeda i preranog završavanja sportske karijere. Zbog toga su Univerzalna i specijalizirana sportska škola dobar odgovor na ovu problematiku (Milanović, „Kondicijska priprema sportaša“, Međunarodno znanstveni stručni skup).

Osim toga ovakav oblik sportske škole od najranije dobi kod djece s teškoćama u razvoju djeluje baš na razvoj i korekciju onih motoričko-funkcionalnih sposobnost koje su najslabije razvijene i stvara jednu osnovnu bazu za zdrav i vitalan život.
 

 Radionica „Sportsko-rekreativne aktivnosti za djecu s teškoćama u razvoju u Zagrebu“

U sklopu programa „Moje pravo na igru i sport“, Centar za edukaciju i savjetovanje „Sunce“ organizirao je radionicu 15.  prosinca 2014. godine u Zagrebu za sve udruge (posebice sportsko-rekreativne), sportske klubove i druge institucije koje se bave problematikom i potrebama djece s teškoćama u razvoju,kao i za stručnjake (kineziologe, trenere, psihologe, socijalne pedagode i druge pomagačke struke), roditelje djece s teškoćama u razvoju, volontere te ostale zainteresirane koji rade ili žele raditi s djecom koja imaju poteškoće u razvoju. Projekt je financirao Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom za 2014. godinu u iznosu od 10.000,00 kuna.

Zaključke radionice možete pročitati ovdje.

Vodić za roditelje djece s teškoćama u razvoju koji je nastao kao produkt ove radionice možete pogledati ovdje:

 

 6. lipnja 2016. godine Centar Sunce je organizirao multidisciplinarni stručni skup na temu „Razmjenom znanja do većeg napretka djece s teškoćama u razvoju“ u sklopu projekta „Moje pravo na igru i sport“ koji je financiran od Ministarstva zdravlja. Na okruglom stolu sudjelovalo je ukupno 23 institucije/stručnjaka iz različitih područja.

Cilj okruglog stola je bio okupiti multidisciplinaran tim stručnjaka koji su spremni pridonijeti iz različitih perspektiva svojih struka, zajedničkim radom, sugestijama, svojim znanjem i iskustvom planu razvoja programa koji će doprinijeti razvoju sportsko-rekreativnih programa namijenjenih djeci s teškoćama u razvoju na području Grada Zagreba i šire.

Na ovom Multidisciplinarnom stručnom skupu cilj nam je bio raspraviti o mogućnostima djece s teškoćama u razvoju da aktivno sudjeluju u organiziranim sportskim sadržajima i aktivnostima tj. da se bave sportom i rekreacijom u njihovo slobodno vrijeme na razini Republike Hrvatske. Između ostaloga, potaknuta je rasprava o tome koje prednosti donosi sudjelovanje djece s teškoćama u razvoju u Prilagođenim sportskim školama, kao dobra priprema za ulazak u sportske klubove, s obzirom na mnogobrojnost i specifičnosti različitih poteškoća koje djeca imaju (npr. autizam, ADHD, Downov sindrom, intelektualne poteškoće, blaži i teži oblici cerebralne paralize, djeca u kolicima i druge teškoće). Cilj nam je također bio predložiti čim više kvalitetnih rješenja  za međusobno umrežavanje udruga i sportskih klubova, saveza, odbora, fakulteta i drugih organizacija da zajedničkom suradnjom i djelovanjem multipliciraju učinke rada svakog pojedinca i svih organizacija  zajedno.

 

Kao rezultat nastali su Zaključci s okruglog stola

DONATORI I PARTNERI PROGRAMA:2013. godina i 1. sportsko natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju „Naše pravo na sport“

 - 
organizirano pod pokroviteljstvom Zaklade zamah i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. 

      


Ostali donatori koji se se uključili u financiranje programa i/ili natjecanja su:

1) Pekarna Croatia 
2) Tvornica Kraš 
3) Klub za skokove u vodu „Dive“, Zagreb 
4) volonteri  Centra „Sunce"
2014. godina i 2. sportsko natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju „Naše pravo na sport“

  Program "Moje pravo na igru i sport" je financiran od Grada Zagreba - Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, 2014 godine. Ostali donatori i partneri koji su pomogli u organizaciji 2. sportskog natjecanja za djecu s teškoćama u razvoju "Naše pravo na sport":  Groš d.o.o. Križevci – Rekreacija.hr – Hrvatski akademski plivački klub Mladost, Zagreb – Klub za skokove u vodu Dive“, Zagreb – Sportme.hr - Naša djeca d.o.o. - EX-ALTO d.o.o. 


                               

 
                                


           


 
Ostali donatori koji se se uključili u financiranje programa i/ili natjecanja su:

1) McDonalds 
2) Croatia bus 
3) Groš d.o.o., Križevci 
4)
 Hrvatski akademski plivački klub Mladost Zagreb
5) Klub za skokove u vodu „Dive“, Zagreb
6) Web portal: Rekreacija.hr 
7) EX-ALTO d.o.o. 
8) Košarkaški klub Cedevita 
9) Doubletree by Hilton 
10) volonteri  Centra „Sunce" 

2015. godina i 3. sportsko natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju „Naše pravo na sport“

Donatori i partneri koji su se dosada uključili u organizaciji 3. sportskog natjecanja za djecu s teškoćama u razvoju "Naše pravo na sport" i pomoć kod provedbe programa "Moje pravo na igru i sport" su:

1) Ministarstvo zdravlja                        2) HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvitak

3) Tomić & Co.                                       4) Klub za skokove u vodu DIVE

5) IN RE d.o.o.                                       6) Opereta d.o.o.

7) EX ALTO d.o.o.                                   8) Hrvatskog društva skladatelja (HDS-ZAMP)

9) Produkta d.o.o.                                  10) Puhelek - Zelina d.o.o.

11) Živa voda d.o.o.                               12) Astreja plus.

13) Košarkaški klub Cedevita                14) Atlantic Grupa d.d.


 
2016. godina i 4. sportsko natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju „Naše pravo na sport“

Donatori i partneri koji su se dosada uključili u organizaciji 4. sportskog natjecanja za djecu s teškoćama u razvoju "Naše pravo na sport" i pomoć kod provedbe programa "Moje pravo na igru i sport" koje će se održati 5. i 6. studenog 2016. godine, su:

1)   Ministarstvo zdravlja
2)   Grad Zagreb – Gradski ured za zdravlje
3)   Adria grupa d.o.o.
4)   Petrić d.o.o., Zagreb
5)   “TPZ” d.o.o., Zagreb
6)   Autowill d.o.o., Zagreb
7)   Sizis d.o.o., Zagreb
8)   BDO Croatia d.o.o.

9)   Kamgrad d.o.o. Zagreb 
10) Nexsus d.o.o. Zagreb
11) Dm-drogerie markt d.o.o.
11)  Hrvatska banka za obnovu i razvoj   

12)  Podzemno skladište plina          
13)  Spectra Media  
14)  Dubravica
15)  Mondalez d.o.o.
16)  Raiffeeisen banka
17) EX-ALTO 
18) Zagrebački športski savez osoba s invaliditetom
19) Hrvatski paraolimpijski odbor
20) Plivački klub Natator
21) Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
22) Centar za odgoj i obrazovanje "Goljak"
23) Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
24) Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj"

 

Zahvaljujemo svim donatorima i partnerima na pomoći kod organizacije svakog natjecanja kao i za podršku čitavom programu "Moje pravo na igru i sport". Bez njihove pomoći i podrške ove aktivnosti ne bi bile moguće. 
2017. godina i 5. sportsko natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju „Naše pravo na sport“

Donatori i partneri koji su se dosada uključili u organizaciju 5. sportskog natjecanja za djecu s teškoćama u razvoju "Naše pravo na sport", koje će se održati 18.11.2017. godine i pomoć kod provedbe programa "Moje pravo na igru i sport" su:
 

1. GRAD ZAGREB

 

2. MERCK SHARP & DOHME D.O.O.

 

3. KK CIBONA

 

4. ZAGREBAČKI ŠPORTSKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM

 

5. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA

 

6. CRODUX D.O.O.

 

7. QUEHENBERGER D.O.O.

 

8. PIZZERIA RISTORANTE PAESANO

 

9. RAIL CARGO LOGISTICS

 

10. PACIJENT D.O.O.

 

11. ŽIVA VODA D.O.O.

 

12. KAMGRAD D.O.O.

 

13. ADRIATIC ZAGREB FACTORING

 

14. PETRIĆ D.O.O.

 

15. ATLANTIC GRUPA

 

16. TOVEDO D.O.O

 

17. BUBAMARA SVE ZA DJECU D.O.O.

 

18. DIETPHARM D.O.O.

 

19. HŽPP – HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ

 

20. HOSTEL DOTS

 

21. EX-ALTO

 

22. VIVATIP D.O.O. SESVETE

 

23. GERMANIA SPORT

 

25. SAJAM AUTOMOBILA ZAGREB D.O.O.

 

26. OG GRAFIKA D.O.O.

 

27.  PLIVAČKI KLUB NATATOR

 

29. KRAŠ ZAGREB

 

 

 

Zahvaljujemo svim donatorima i partnerima na pomoći kod organizacije natjecanja kao i za podršku čitavom programu "Moje pravo na igru i sport". Bez njihove pomoći i podrške ove aktivnosti ne bi bile moguće.Partneri programa:

1) Klub za skokove u vodu "DIVE" (2013. do 2015.)
2) Hrvatski akademski plivački klub Mladost Zagreb (2014 do 2015)
3) Vijeće gradske četvrti Trešnjevka Jug (2013 do danas)
4) Vijeće gradske četvrti Trešnjevka Sjever (2013 do danas)

5) Dječji edukativni centar „Mala sova“ (2013)
6)  Web portal: Rekreacija.hr (2014. i 2015.)
7)  EX-ALTO d.o.o. (2014. i 2015.)
8) Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2015. - 2017.)
9) Centar za odgoj i obrazovanje "Goljak" (2015. i 2016.)
10) Hrvatsko katoličko sveučilište (2015/16.)
11) Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (2015. - 2017.) 
12) Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama "Jaglac", Orahovica (2016.) 
13) Udruga "Ardura", Šibenik (2016.) 

 
 

Ostale organizacije koje su podržale i pomogle ovu inicijativu:

 • Plavi radio – radio emisija za infomiranje građanstva o upisu članova
 • HRT– emisije - Normalan život, Dobro jutro Hrvatska, Baby bonus i Hrvatski radio drugi program
 • HKR – Hrvatski katolički radio
 • Časopis „Majka i dijete“ i „Ljepota i zdravlje“ - proširivanje vijesti o upisu članova u naš projekt
 • Web portali – In-portal, Zbrda Zdola, Roditelji.hr, Firstpost youspeak, Civilno društvo, CentarZdravlje, Pinvents, Pitaj mamu?, Portal Dnevno, Ordinacija.hr, Roditelji.hr  i drugi
 • ostali mediji koji su objavili članke o našem natjecanju  Od 2019. godine tj. 7. sportskog natjecanja za djecu s teškoćama u razvoju „Naše pravo na sport“, samo natjecanje je predano na organizaciju Zagrebačkom športskom savezu osoba s invaliditetom.

Za prijave i sve upite vezano za natjecanje kontaktirajet Savez na E-mail: zssi@zssi.hr ili posjetite njihovu web stranicu: https://www.zssi.hr/

Mogućnosti za donatore: 

 

Bilo koji vid podrške projektu (glavni donator, donacije u novcu ili stvarima/rekvizitima i dr.) bit će popraćeni isticanjem Vašeg znaka, naziva ili imena na prikladnom mjestu naše internetske stranice, dvije Facebook stranice (stranica Udruge i stranica programa Moje pravo na igru i sport), Twitter profilu,  na rekvizitima koje želite financirati za aktivnosti u bazenu ili dvorani, na popratnom promo materijalu, Vašem velikom plakatu firme -  koji nam možete ustupiti kako bismo ga izložili na sam dan natjecanja u bazenu i dvorani (ispred kojega planiramo imati dodjelu medalja i održati intervju za medije). Osim toga, možemo osigurati isticanje Vašeg imena kao sponzora/donatora u  svakom našem nastup u najavama i izjavama u medijima vezanog uz samo natjecanje, ali i kasnije kod nastavka projekta, kao partnera ili donatora projekta tokom čitave godine.

_____________________________________________________

Ukoliko Vas zanima detaljniji izvještaj o našem projektu i sve detaljnije informacije možete nas kontaktirati na e-mail: bozica.krizanic@ti-si-sunce.hr  ili na broj mobitela 092/1710-140, voditeljica programa i natjecanja, Božica Križanić, prof. kineziologije i kondicijski trener.

 

    

Pročitajte o programskim aktivnositma