Ja mogu, ja hoću

Program "Ja mogu, ja hoću! Za bolju budućnost!" namijenjen je educiranju mladih stručnjaka i davanju mogućnosti stjecanja prvog radnog iskustva. Centar „Sunce“ provodi  ovaj volonterski program od 2007. godine tijekom kojeg perioda je u Centru „Sunce“ bio uključen velik broj volontera, studenata društveno-humanističkih i drugih fakulteta (kineziolozi, psiholozi, fizikalni terapeuti, defektolozi i profesori, učitelji, ekonomisti i  dr.). Mladi diplomirani stručnjaci kao i studenti završnih godina studija kroz volontiranje dobili su mogućnost stjecanja iskustva tijekom studija i približavanje stvarnoj profesionalnoj budućnosti.

 Svrha programa je: · osnaživanje, pružanje psihosocijalne pomoći i poticanje kvalitetnog i aktivnog življenja socijalno osjetljivih skupina (kroz projekte nezaposlenih stručnjaka koji i sami čine socijalno ugroženu skupinu), · smanjenje pasivnosti i marginalizacije nezaposlenih stručnjaka i njihovo osnaživanje te aktiviranje tijekom perioda nezaposlenosti i povećavanje šansi za zapošljavanje, · stvoriti model samopomoći i aktivnog zbrinjavanja nezaposlenih osoba u periodu nezaposlenosti (doškolovanje i uključivanje nezaposlenih u društveno koristan ili volonterski angažman te stjecanje profesionalnog statusa u društvu).
 
 Projekt "Ja mogu, ja hoću - za bolju budućnost" je financiran već dulji niz godina od Grada Zagreba Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport.


 

Pročitajte o programskim aktivnositma