Kontakt

Facebook Centra

Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce

Albaharijeva 2

10000 Zagreb

Tel: 01/383-78-73

Fax: 01/383-78-73

Mob: 092/17-10-140

E-mail: info@ti-si-sunce.hrKontak za medije: Press@ti-si-sunce.hr

Zaštita podataka: zastitapodataka@ti-si-sunce.hr

 

OIB: 85566146264

MB: 01849336

IBAN: HR4623600001101803239, Zagrebačka banka

Centar Sunce registriran je kao udruga 2004. godine u Gradskom uredu za opću upravu - Grad Zagreb.


 Prostor udruge